ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЮ МІСЬКОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ім. М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

ЦБС для дорослих м. Миколаєва


 

 1. Загальні положення

 1.1. Правила користування Центральною міською бібліотекою ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва (далі - Бібліотека) розроблені згідно з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими чинними нормативно-правовими документами, на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури України від 19 квітня 2017 р. № 340, Статуту Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького.

 

1.2.   Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом, який має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

 

1.3. Бібліотека має статус бюджетного неприбуткового закладу і безпосередньо підпорядкована та підзвітна управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

 

1.4.   Правила користування Центральною міською бібліотекою ім. М.Л. Кро-пивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва (далі - Правила користування Бібліотекою) регулюють стосунки, що виникають в процесі функціонування бібліотеки, визначають взаємовідносини користувачів і працівників бібліотеки, встановлюють порядок доступу до фонду, умови надання послуг.

 

1.5.   Бібліотекою мають право користуватися громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації.

 

1.6.   Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 

1.7.   Бібліотека здійснює обробку персональних даних користувачів з метою забезпечення врегулювання майнових відносин, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням, та складання статистичної звітності.

 

 2. Порядок запису користувачів до бібліотеки

 

2.1.   Надання послуг користувачам Бібліотекою здійснюється за наявності у них реєстраційно-облікового документу (далі - читацького квитка).

 

2.2.   Для отримання читацького квитка фізичним особам необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, та надати письмову згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297.

 

2.3.   Запис до Бібліотеки здійснюється в автоматизованому режимі, який передбачає видачу читацького квитка та оформлення електронного читацького формуляру з фотокарткою і наявністю персональних даних про користувача (прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, освіту, контактний телефон, e-mail тощо).

 

2.4.   Оформлення читацького квитка і щорічне переоформлення користування реєстраційними електронними документами здійснюється на платній основі.

 

2.5.   Користувач, залежно від своїх потреб під час запису до Бібліотеки, має право отримати читацький квиток постійного користування на пластиковій\ паперовій основі або читацький квиток для одноразового відвідування Бібліотеки на паперовому носії.

 

2.6.   Запис до Бібліотеки і оформлення читацького квитка постійного користування здійснюється за пред’явленням паспорту (оригінал) громадянина України чи документу, що його замінює, з інформацією про місце реєстрації та фотокарткою. При оформленні читацького квитка для одноразового відвідування потрібно надати будь-який документ, що посвідчує особу.

 

2.7.   Користувачам, які оформили реєстраційний номер віддалено в автоматизованому режимі через веб-сайт Бібліотеки, при першому відвідуванні Бібліотеки потрібно отримати читацький квиток, звернувшись в Сектор реєстрації користувачів та реклами Бібліотеки.

 

 2.8.   Читацький квиток постійного користування видається строком на 5 років. Дата закінчення терміну дії зазначена на читацькому квитку. Термін дії квитка продовжується під час перереєстрації при першому відвідуванні користувачем бібліотеки у поточному році.

 

2.9.   Запис, видача й продовження терміну дії читацького квитка заочно не здійснюється.

 

2.10. Читацький квиток постійного користування надає право на доступ до документів та отримання бібліотечних послуг всіх відділів Бібліотеки, які надають послуги користувачам.

 

2.11. Читацький квиток для одноразового відвідування надає право на доступ до документів та отримання бібліотечних послуг, які не передбачають винесення документів за межі Бібліотеки.

 

2.12. Право безкоштовно отримати читацький квиток надається:

 • інвалідам 1-ї, 2-ї, 3-ї груп;
 • учасникам бойових дій;
 • інвалідам дитинства;
 • внутрішньо переміщеним особам;
 • дітям віком до 14 років

на підставі відповідних документів, які надають право на пільги.

 

2.12. Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників. 

 

2.13. За умов, коли користувач відмовляється повідомити про себе персональні відомості, необхідні для оформлення читацького квитка і електронного читацького формуляру, Бібліотека вправі відмовити йому в користуванні послугами бібліотеки.

 

2.14. Під час запису до Бібліотеки користувач ознайомлюється з Правилами користування Бібліотекою. Одержання читацького квитка означає згоду користувача з Правилами користування Бібліотекою.

 

3. Права і обов’язки користувачів

3.1.   Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через зали обслуговування, міжбібліотечний абонемент, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.

 

3.2.   Користувачі Бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (в т. ч. електронний каталог);
 •  безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу, внутрішньосистемному обміну та через електронну доставку документів (далі - МБА, ВСО та ЕДД);
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • отримувати доступ до відкритих інформаційних ресурсів та сервісів Інтернету;
 • користуватися власними портативними комп’ютерами (ноутбуками, планшетами та іншими пристроями), у тому числі у режимі бездротового доступу до Інтернет Wi-Fi, в усіх залах обслуговування Бібліотеки;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі. Види і вартість додаткових послуг встановлено Переліком платних послуг, які надаються Бібліотекою на підставі чинного законодавства України;
 • здійснювати матеріальну підтримку Бібліотеки, фінансувати бібліотечні програми, творчі ініціативи, представляти i захищати інтереси Бібліотеки;
 • висловлювати побажання, зауваження, пропозиції щодо діяльності Бібліотеки;
 • брати участь в громадському управлінні Бібліотекою, вибирати i бути обраними в громадську раду Бібліотеки.

 

3.3.   Інваліди 1-ї, 2-ї, 3-ї груп, учасники бойових дій, інваліди дитинства мають право на позачергове обслуговування.

3.4.   Якщо користувач не має можливості з об’єктивних причин особисто відвідувати бібліотеку, він має право одержати документи через довірену особу після оформлення доручення на право отримання документів довіреною особою, що діє протягом року.

 3.5.   Користувач має право одержати для опрацювання поза бібліотекою до 5 документів на термін до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту та документами з цінної частини фонду – до 15 днів. Користувач зобов’язаний повертати документи не пізніше встановленого терміну. Термін користування документами поза Бібліотекою на прохання користувача може бути продовжено за умов відсутності на них попиту з боку інших користувачів, але не більше, ніж три терміни. Для подовження терміну користування документами користувач повинен особисто з'явитися до Бібліотеки.

3.6.   Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.  Рідкісні  та  цінні  документи, довідкові  видання, документи, одержані по МБА та ВСО, видаються для користування тільки в читальному залі. Документи з відділу формування і використання єдиного фонду видаються для роботи в читальному залі. Документи з відділу електронної інформації видаються для роботи безпосередньо у відділі електронної інформації.

 

3.7.   Користувачі Бібліотеки зобов'язані:

 • дотримуватись Правил користування Бібліотекою;
 • нести відповідальність за збереження читацького квитка; у разі втрати читацького квитка постійного користування користувач повинен повідомити про це Бібліотеку, отримати дублікат читацького квитка вартістю в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення;
 • не передавати читацький квиток іншій особі, а також використовувати читацький квиток іншої особи для отримання послуг Бібліотеки;
 • у разі неможливості особистого відвідування, користувачеві потрібно повідомити про це Бібліотеку або повернути видання через довірену особу;
 • обслуговування за сімейним абонементом здійснюється згідно з Положенням про сімейний абонемент;
 • у разі зміни персональних даних повідомити про це Бібліотеку;
 • пред’являти читацький квиток працівникам Бібліотеки при вході до Бібліотеки, при замовленні та отриманні документів;
 • при виході з Бібліотеки пред’являти читацький квиток, отримані документи і контрольний талон працівнику Бібліотеки;
 • дотримуватись етичних норм в поведінці у відносинах з іншими користувачами, працівниками Бібліотеки;
 • дотримуватися тиші, порядку та чистоти у залах обслуговування та інших приміщеннях Бібліотеки.

 

3.8.   Під час відвідування Бібліотеки користувач зобов’язаний здавати в гардероб верхній одяг, сумки розміром більше 20x30 см, не бібліотечні видання. У гардероб Бібліотеки не приймаються великогабаритні предмети, вогнепальні суміші й предмети, верхній одяг без вішалки, коштовні предмети й гроші. Бібліотека не несе відповідальності за здані в гардероб коштовні предмети й гроші.

 

3.9.   При користуванні фондом Бібліотеки користувачі зобов’язані:

 • дбайливо ставитися до отриманих у користування документів із фондів Бібліотеки та інших бібліотек;
 • своєчасно повертати надані Бібліотекою документи;
 • при отриманні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у документах дефекти несе користувач;
 •  дотримуватися норм авторського права при копіюванні документів, використанні створених, передплачених або отриманих у користування Бібліотекою баз даних та інших об’єктів інтелектуальної власності, а також при користуванні Інтернетом;
 • у фонді, який знаходиться у відкритому доступі, не порушувати порядок розстановки літератури;
 • дбайливо ставитись до бібліотечного майна, устаткування, комп’ютерного та іншого обладнання.

 

3.10. У разі втрати або псування документа з фонду Бібліотеки користувач повинен відшкодувати збиток у вигляді аналогічного документа або документа, визнаного рівноцінним, чи сплатити його ринкову вартість.

3.11. У разі псування майна Бібліотеки користувач повинен відшкодувати збиток та сплатити ринкову вартість майна.

 

3.12. У разі втрати або псування документа чи іншого бібліотечного майна неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їх батьки, навчальний заклад або установа, під наглядом яких вони перебувають.

 

3.13. Користувачам не дозволяється:

 • відвідувати Бібліотеку в стані сп’яніння або маючи зовнішній вигляд, що не відповідає санітарно-гігієнічним та етичним нормам;
 • заходити до службових приміщень Бібліотеки без дозволу працівників Бібліотеки;
 • заносити до залів обслуговування Бібліотеки без відома бібліотекаря власні книги, періодичні видання та інші документи;
 • вилучати з каталогів та картотек картки;
 • виносити документи з читального залу до інших приміщень без дозволу бібліотекаря;
 • виносити документи з Бібліотеки без запису в читацький формуляр та контрольного талону;
 • робити помітки чи креслення в книгах, псувати видання;
 • самовільно робити записи у формулярах або викреслювати записану у формуляр літературу, підроблювати підпис бібліотекаря;
 • заносити предмети, які можуть пошкодити документи чи бібліотечне майно;
 • користуватись технічним обладнанням бібліотеки (комп’ютерами, сканерами, принтерами, відео та аудіо апаратурою тощо) без дозволу працівників бібліотеки;
 • самостійно розміщувати рекламні матеріали, займатися торгівлею та іншою комерційною або агітаційною діяльністю в приміщеннях Бібліотеки.

 

3.14. За 30 хвилин до закриття бібліотеки вхід до залів обслуговування припиняється.

 

3.15. Користувачі, які порушують Правила користування Бібліотекою, позбавляються права її відвідувати. У разі грубого порушення користувачем Правил користування Бібліотека може передати матеріали до суду згідно з чинним законодавством України.

 

3.16. Користувач позбавляється права користування Бібліотекою згідно з розпорядженням директора ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва на підставі доповідної записки працівника Бібліотеки з викладенням обставин порушення Правил користування Бібліотекою.

 

3.17. Користувач, позбавлений права користування Бібліотекою, автоматично позбавляється права відвідувати інші бібліотеки ЦБС для дорослих м. Миколаєва.

 

4. Права і обов’язки Бібліотеки

 

4.1.   Бібліотека має право:

 • згідно із Статутом визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
 • визначати джерела комплектування своїх фондів;
 • встановлювати порядок користування бібліотечними послугами, у тому числі платними;
 • розробляти та затверджувати прейскурант на платні послуги, які надає згідно з чинним законодавством;
 • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів;
 • визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами, згідно з чинним законодавством України;
 • затверджувати та вносити доповнення та зміни до Правил користування Бібліотекою;
 • встановлювати строки позбавлення права користування Бібліотекою для користувачів у разі порушення Правил користування;
 • припиняти або скорочувати час обслуговування користувачів у разі виникнення непередбачених обставин (аварії, відключення електро- та водопостачання, опалення, несприятливі погодні умови тощо), що перешкоджають нормальному функціонуванню Бібліотеки (за розпоряд-женням адміністрації).

 

4.2.   Бібліотека зобов’язана:

 • забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне, інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів згідно з чинним законодавством України;
 • формувати бібліотечно-інформаційні ресурси, здійснювати їх облік, зберігання та раціональне використання згідно з чинним законодавством України;
 • надавати користувачам інформацію про склад фонду, консультаційну допомогу в доборі документів, оперативно інформувати про нові надходження до Бібліотеки; 
 •  удосконалювати бібліотечне, інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів, постійно вивчати інформаційні запити користувачів з метою їх задоволення;
 • забезпечувати користувачів оперативною інформацією щодо всіх видів послуг, які надаються Бібліотекою, змін у режимі роботи Бібліотеки, порядку обслуговування, строках перереєстрації, змін та доповнень, які вносяться до Правил користування Бібліотекою та інших документів, які регламентують взаємовідносини Бібліотеки та її користувачів;
 • забезпечувати конфіденційність персональних даних користувачів;
 • забезпечувати культуру обслуговування користувачів;
 • створювати комфортні умови перебування користувачів в Бібліотеці;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • забезпечувати доступність користування Бібліотекою особам з інвалідністю;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • забезпечувати відповідні заходи безпеки у випадках виникнення надзвичайних ситуацій;
 • звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю.

 

© 2020-2024 ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького Всі права захищені
Розробник web-studio NaturalArt
Угору